Vít tải

1。Khả năng mang tải lớn, an toàn đáng tin cậy.

2。Tính ứng dụng cao, lắp đặt và sửa chữa thuận tiện tuổi thọ cao

3。Thể tích cả máy nhỏ, vòng quay lớn, đảm bảo vận chuyển đều và nhanh.

4。Chỗ ra liệu có bộ phận làm sạch, máy có tiếng ồn thấp, thích ứng cao, vị trí cửa ra vào liệu bố trí linh hoạt.

5、Làm kín tốt , vỏ được làm bằng thép không rỉ , giữa các đốt được nối với nhau bằng mặt bích độ cứng tốt.

Danh mục: