Máy nghiền liệu dạng đứng

― có thể nghiền các loại liệu khác nhau

― chiếm diện tích nhỏ

- tiêu hao năng lượng thấp

- điều chỉnh đơn giản tiện lợi

- kiểm soát phản ứng một cách nhanh chóng

Danh mục: