Máy nghiền kiểu búa

  • Kích tước liệu đầu vào : 100-300(mm)
  • Năng suất : 3-30(t/h)
  • Lĩnh vực ứng dụng : nghiền vật liệu có độ cứng trung bình không vượt quá 120Mpa
  • Vật liệu phù hợp : than, đá vôi, thạch cao, vật liệu chiu lửa loại mềm
Danh mục: